Freshona

Značka nemá žádný popis

Name Calories(kcal) Amount Energy (kj) Proteins (g) Carbohydrates (g) Fat (g) Fiber (g)
Al Sugo pomodoro con basilico Freshona Italiamo 27.9 100 g 117 2 4 0,4 Detail
asparagus in brine 4.2 piece (24 g) 18 0,41 0,38 0,05 0,48 Detail
Baked Beans in Tomato Sauce Freshona 331.9 pack (415 g) 1 390 17 42 2 15 Detail
beans sterilized Freshona 26.0 portion (100 g) 109 1 3 0,4 Detail
beetroot cooked sterilized Freshona 16.4 portion (50 g) 69 0,6 3 0 1 Detail
beetroot Freshona 42.9 100 g 180 2 7 0,2 2 Detail
Beetroot in sweet and sour pickle Freshona 0.4 1 g 2 0,01 0,11 0 Detail
Beetroot slices in brine Freshona 123.9 portion (210 g) 519 2 24 0,21 2 Detail
Bio beetroot in sweet pickle Freshona 60.1 portion (100 g) 252 1 12 0,1 2 Detail
bio freshona chopped tomatoes 0.4 1 g 2 0,02 0,07 0 Detail
Bio organic tomatoes chopped spicy 39.8 portion (100 g) 167 2 7 0,2 Detail
Canned corn Freshona Lidl 0.7 1 g 3 0,02 0,12 0,02 Detail
Cauliflower Frozen Lidl 39.6 100 g 166 4 3 0,9 Detail
coconut milk Freshona 213.2 100 ml 893 2 3 21 Detail
Coconut milk Freshona 215.9 100 g 904 2 3 21 Detail
Cooked beets Freshona 32.9 100 g 138 1 6 0 Detail
Corn in brine Freshona 73.5 100 g 308 2 12 2 Detail
corn sweetcorn Freshona 73.0 100 g 306 4 11 0,7 4 Detail
cornichons Freshona 37.0 100 g 155 2 5 0 2 Detail
Cornichons spicy Freshona 3.5 piece (10 g) 15 0,12 0,55 0,03 Detail